ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας αποτελεί τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας που αφορούν στρατηγικές υγειονομικής πρόληψης στη χώρα μας και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με συνεχές και αδιάλειπτο έργο από ιδρύσεώς του, το 1985.

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ