ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί αλλαγές έως και την ημέρα διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Ενημερώσεις θα πραγματοποιούνται στον ιστότοπο του Συνεδρίου.